امروز: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵
نام شرکت: نوین پخش توس جاودان
مدیرعامل: حمیده پورمحسن
شماره ثبت: ۴۰۵۵۵۳
تاریخ تأسیس: ۱۳۹۰/۰۳/۲۱
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
•بازاریابی فروش توزیع پخش و بسته‌بندی محصولات صنعتی غذایی آرایشی و بهداشتی در داخل و یا خارج از ایران
•انجام امور پشتیبانی بمنظور توزیع محصولات به صورت مویرگی یا توزیع در نمایندگیها و مراکز مصرف
•واردات و صادرات کالاهای مجاز بازرگانی و انجام هرگونه فعالیت بازرگانی، حقوقی، اداری مرتبط با آن
•اخذ نمایندگی و عاملیت پخش تولیدکنندگان و کارخانجات داخلی و اعطای نمایندگی به اشخاص حقیقی و حقوقی، مشارکت و سرمایه‌گذاری در کلیه شرکتها (خصوصا شرکتهای با موضوع فعالیت پخش و توزیع) و موسسات انتفاعی و غیرانتفاعی و کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل و یا خارج از ایران
•خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز برای شرکت
•انجام کلیه امور پیمانکاری و ساخت و ساز پروژه‌های عمرانی، تجاری، صنعتی، مسکونی و مشارکت با اشخاص و نهاد‌ها در امور مذکور
•انجام فعالیتهای مجاز ساخت ساختمان شامل آماده‌سازی طراحی، پیمانکاری، مشاوره فنی و نظارت و مشارکت در ساخت، ارائه مشاوره‌های فنی، اقتصادی و بازاریابی و تهیه گزارشات توجیهی فنی، اقتصادی و بازاریابی مجاز غیرهرمی و غیرشبکه‌ای و غیرالکترونیکی
•اخذ تسهیلات مالی و اعتباری از بانکها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی و هر عملیات دیگری که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای حصول اهداف شرکت لازم باشد و یا در جهت اجرا و تحقق موضوع شرکت ضرورت داشته باشد. 
زمینه فعالیت شرکت:
•توزیع و پخش
 
 
 
 
 
 
 
نام شرکت: جاودان کادوس کیش
مدیر عامل: سید کاوه شیرازی
شماره ثبت: ۸۸۲۳
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۹/۱۰/۰۱
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
•واردات و صادرات
•خرید و فروش کلیه کالاهای مجاز
•حق‌العمل‌کاری و قبول نمایندگی از موسسات داخلی و خارجی
•سرمایه‌گذاری و تشکیل انواع شرکت
•اخذ وام و اعتبار و تسهیلات ارزی و ریالی به طور مستقیم و  غیرمستقیم از کلیه اشخاص حقوقی و حقیقی و موسسات مالی و اعتباری و بانکهای داخلی و خارجی
•شرکت در مناقصات و مزایده‌های بخش خصوصی و دولتی داخلی و خارجی
•شرکت در نمایشگاههای داخلی و خارجی
•انجام خدمات مورد نیاز شرکتها در موارد سرمایه‌گذاری جدید، توسعه، تکمیل و برنامه‌ریزی و انجام کلیه امور و فعالیتهای مجاز مطابق با قانون تجارت جهت تحقق اهداف فوق
•خرید سهام و سایر اوراق بهادار مجاز
زمینه فعالیت شرکت:
•فروش و عرضه انحصاری کنسرو‌های کادوس
•واردات مواد اولیه جهت صنایع غذایی از جمله مواد اولیه تولید انواع کنسرو
•واردات و عرضه برخی کالاهای مصرفی
•توزیع و فروش محصولات شرکت پارس کادوس 
 
 
نام شرکت: یورو ترید ۷۰۰۰
مدیر عامل: عباس هاشمی
شماره ثبت: ثبت شده در کشور اکراین
تاریخ تأسیس: ۲۰۱۴
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
زمینه فعالیت شرکت:
•بازرگانی بین الملل
 
 
 
 
 
 
 
نام شرکت: مهندسین مشاور پیچاپ کاوش
مدیر عامل: سید محمود فاطمی عقدا
شماره ثبت: ۱۲۷۵۸۲
تاریخ تأسیس: ۱۳۷۵/۱۱/۰۲
موضوع فعالیت (آگهی تأسیس/تغییرات): 
•انجام خدمات مشاوره و ساخت بطور توام و خدمات مشاوره در مراحل شناسایی، توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها
•تهیه نقشه و اسناد و مدارک و مشخصات اجرایی طرح‌ها و نظارت بر حسن اجراء
•انجام خدمات مشاوره‌ای مربوط به بهره‌برداری و نگهداری
•صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز بازرگانی
•اخذ و اعطاء نمایندگی در داخل و خارج
•شرکت در نمایشگاه‌های داخلی و بین‌المللی
•اخذ وام از بانک‌های کشور
زمینه فعالیت شرکت:
•مشاوره و سرمایه گذاری در امر خرید معادن فلزی و غیر فلزی