امروز: ۱۴۰۰/۰۷/۰۵

پیام مدیرعامل شرکت آرامش سازان پیشرو

شرکت آرامش سازان پیشرو تلفیقی است از دانش، تخصص، تجربه، جهت ارائه ی خدمات مناسب به جامعه، ما بر این باوریم که توسعه ی شرکت آرامش سازان پیشرو جز با اتکاء به منابع انسانی توانمند و متخصص، تحقق نخواهد یافت.
در همین راستا تلاش در جهت مشتزی مداری، ارتقای کیفیت خدمات، رضایت کارکنان و تأمین منافع استفاده کنندگان از محصولات وخدمات ارائه شده، نه یک شعار، بلکه برای ما یک اعتقاد و باور است.
تدوین سیاست های توسعه ای در جهت نیل به هدف نهایی شرکت آرامش سازان پیشرو که همان خلق بالاترین ارزش برای مشتریان و کسب حداکثر رضایت آنان است، در دستور کار ما قرار گرفته و به همین منظور نیز افزایش بهره وری، بهبود مستمر، ارتقای دانش و کاهش هزینه ها جزو اولویت ها و برنامه های مدیران شرکت است.
در این میان شرکت آرامش سازان پیشرو هم به عنوان یک بنگاه اقتصادی و با داشتن تجارب مفید، همواره تلاش نموده است گام هایی در جهت رشد و تعالی خود بردارد تا مجال تأمین رضایت حداکثری مشتریانش را داشته باشد.